PCR Cihazı

PCR Cihazı

PCR Cihazı

Gerçek-zamanlı PCR sistemleri fluorophores singleplex ve mültipleks saptanması için bir termal döngü ve optik Reaksiyon modülü birleştirir. Sistemler, termal gradyan işlevsellik ve otomasyon yetenekleri bulunmaktadır.

Real-time PCR’da ürünlerin analizi reaksiyon sırasında yapılmaktadır. Bu nedenle, agaroz jel elektroforezi, DNA bantlarının mor ötesi ışık altında görüntülenmesi gibi işlemlerin uygulanmasına gerek kalmamaktadır. Real-time PCR ürünlerinin kalitatif ve kantitatif analizlerinde, diziye özgün olmayan floresans boyalardan ya da diziye özgün problardan yararlanılmaktadır.